ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن 041.35552273 تماس حاصل نموده یا به آدرس تبريز - شريعتي جنوبي - خيابان مصلي (گلديس پرواز ملل) مراجعه نمایید.